کمالوند: پرسپولیس را برای اولین بار شکست دادم

کمالوند: پرسپولیس را برای اولین بار شکست دادم

سرمربی گسترش فولاد تبریز گفت: ما سال قبل بازی را به پرسپولیس باختیم، ولی متأسفانه تاریخ زیاد در ذهن‌مان نمی‌ماند.

کمالوند: پرسپولیس را برای اولین بار شکست دادم

(image)

سرمربی گسترش فولاد تبریز گفت: ما سال قبل بازی را به پرسپولیس باختیم، ولی متأسفانه تاریخ زیاد در ذهن‌مان نمی‌ماند.
کمالوند: پرسپولیس را برای اولین بار شکست دادم

ماشین های جدید