کلاهبرداری جراح قلابی به بهانه کاشت مو

کلاهبرداری جراح قلابی به بهانه کاشت مو

زن جوان خود را جراح باسابقه در زمینه کاشت مو و ابرو جا زده و با راه‌اندازی مطبی در تهران دست به کلاهبرداری می‌زد.

کلاهبرداری جراح قلابی به بهانه کاشت مو

(image)

زن جوان خود را جراح باسابقه در زمینه کاشت مو و ابرو جا زده و با راه‌اندازی مطبی در تهران دست به کلاهبرداری می‌زد.
کلاهبرداری جراح قلابی به بهانه کاشت مو

آلرژی و تغذیه