کفش دست دوم قاچاق عامل مرگ شهروند زاهدانی

کفش دست دوم قاچاق عامل مرگ شهروند زاهدانی

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: استفاده از کفش دست دوم یا استوک قاچاق سبب مرگ یک شهروند زاهدانی در سال گذشته شده که این موضوع تاکنون از سوی خانواده متوفی مخفی مانده بود.

کفش دست دوم قاچاق عامل مرگ شهروند زاهدانی

(image)

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: استفاده از کفش دست دوم یا استوک قاچاق سبب مرگ یک شهروند زاهدانی در سال گذشته شده که این موضوع تاکنون از سوی خانواده متوفی مخفی مانده بود.
کفش دست دوم قاچاق عامل مرگ شهروند زاهدانی

دانلود فیلم جدید