کشف چمدان مشکوک در فرانسه/ فرودگاه شهر نیس تخلیه شد

کشف چمدان مشکوک در فرانسه/ فرودگاه شهر نیس تخلیه شد

در پی کشف چمدانی مشکوک در فرودگاه شهر نیس فرانسه، نیروهای امنیتی اقدام به تخلیه مسافران از این فرودگاه کردند.

کشف چمدان مشکوک در فرانسه/ فرودگاه شهر نیس تخلیه شد

(image)

در پی کشف چمدانی مشکوک در فرودگاه شهر نیس فرانسه، نیروهای امنیتی اقدام به تخلیه مسافران از این فرودگاه کردند.
کشف چمدان مشکوک در فرانسه/ فرودگاه شهر نیس تخلیه شد

ساخت بنر