کسب دو مدال طلا و نقره توسط دانشجویان بیرجندی در المپیاد ورزشی کشور

کسب دو مدال طلا و نقره توسط دانشجویان بیرجندی در المپیاد ورزشی کشور

مدیر تربیت‌بدنی و فوق‌برنامه دانشگاه بیرجند گفت: کاروان ورزشی دانشگاه بیرجند موفق شد در رشته دومیدانی دو مدال طلا و نقره را در المپیاد کسب کند.

کسب دو مدال طلا و نقره توسط دانشجویان بیرجندی در المپیاد ورزشی کشور

(image)

مدیر تربیت‌بدنی و فوق‌برنامه دانشگاه بیرجند گفت: کاروان ورزشی دانشگاه بیرجند موفق شد در رشته دومیدانی دو مدال طلا و نقره را در المپیاد کسب کند.
کسب دو مدال طلا و نقره توسط دانشجویان بیرجندی در المپیاد ورزشی کشور

استخدام