کره شمالی: تنها مسیر تماس رسمی با دولت آمریکا را قطع می‌کنیم

کره شمالی: تنها مسیر تماس رسمی با دولت آمریکا را قطع می‌کنیم

کره شمالی در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه خود از احتمال قطع مسیر ارتباط رسمی با واشنگتن خبر داد.

کره شمالی: تنها مسیر تماس رسمی با دولت آمریکا را قطع می‌کنیم

(image)

کره شمالی در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه خود از احتمال قطع مسیر ارتباط رسمی با واشنگتن خبر داد.
کره شمالی: تنها مسیر تماس رسمی با دولت آمریکا را قطع می‌کنیم

خبر جدید