کتاب «نقش دین در زندگی بشر» منتشر شد

کتاب «نقش دین در زندگی بشر» منتشر شد

کتاب «نقش دین در زندگی بشر» نوشته آیت‌الله محمدمهدی آصفی به همت سیدمهدی نوری کیذقانی و ریحانه پورشجاعی ترجمه و منتشر شد.

کتاب «نقش دین در زندگی بشر» منتشر شد

(image)

کتاب «نقش دین در زندگی بشر» نوشته آیت‌الله محمدمهدی آصفی به همت سیدمهدی نوری کیذقانی و ریحانه پورشجاعی ترجمه و منتشر شد.
کتاب «نقش دین در زندگی بشر» منتشر شد

قدیر نیوز