کاوه موسوی: دلیل باختم را از آنهایی بپرسید که ٤٠ روز رهایم کردند

کاوه موسوی: دلیل باختم را از آنهایی بپرسید که ٤٠ روز رهایم کردند

پرتابگر چکش ایران پس از حذف از المپیک ریو گفت: دلیل این ناکامی را از آنهایی بپرسید که ٤٠ روز ما را به حال خود رها کردند و هیچ برنامه‌ای برای ما نداشتند.

کاوه موسوی: دلیل باختم را از آنهایی بپرسید که ٤٠ روز رهایم کردند

(image)

پرتابگر چکش ایران پس از حذف از المپیک ریو گفت: دلیل این ناکامی را از آنهایی بپرسید که ٤٠ روز ما را به حال خود رها کردند و هیچ برنامه‌ای برای ما نداشتند.
کاوه موسوی: دلیل باختم را از آنهایی بپرسید که ٤٠ روز رهایم کردند

عکس های جدید