کاهش ۶.۵ درصدی ازدواج و افزایش ۵ درصدی طلاق/ وجود ۲.۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور

کاهش ۶.۵ درصدی ازدواج و افزایش ۵ درصدی طلاق/ وجود ۲.۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده با اشاره به کاهش ۶.۵ درصدی ازدواج و افزایش ۵ درصدی طلاق در کشور گفت: تنها راه کاهش طلاق ارائه آموزش ازدواج به جوانان است که ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

کاهش ۶.۵ درصدی ازدواج و افزایش ۵ درصدی طلاق/ وجود ۲.۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور

(image)

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده با اشاره به کاهش ۶.۵ درصدی ازدواج و افزایش ۵ درصدی طلاق در کشور گفت: تنها راه کاهش طلاق ارائه آموزش ازدواج به جوانان است که ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
کاهش ۶.۵ درصدی ازدواج و افزایش ۵ درصدی طلاق/ وجود ۲.۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور

bluray movie download