کاشت گونه‌هاي مختلف گیاهی در معرض خطر انقراض استان گيلان در دانشگاه آزاد رشت

معاون دانشجویی– فرهنگی دانشگاه آزاد رشت از کاشت گونه‌هاي مختلف گیاهی در معرض خطر انقراض استان گيلان در این دانشگاه خبر داد.