کاری به استقلال نداریم و دنبال هدف خودمانیم

کاری به استقلال نداریم و دنبال هدف خودمانیم

هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس گفت: داوری‌ها در دو بازی تا اینجا سهواً به ضرر پرسپولیس بوده و به نظرم داوران باید دقت بیش‌تری در قضاوت‌هایشان داشته باشند.

کاری به استقلال نداریم و دنبال هدف خودمانیم

(image)

هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس گفت: داوری‌ها در دو بازی تا اینجا سهواً به ضرر پرسپولیس بوده و به نظرم داوران باید دقت بیش‌تری در قضاوت‌هایشان داشته باشند.
کاری به استقلال نداریم و دنبال هدف خودمانیم

ماشین های جدید