ژابی آلونسو: می‌خواهم از رناتو چیزهای جدیدی یاد بگیرم

ژابی آلونسو: می‌خواهم از رناتو چیزهای جدیدی یاد بگیرم

ستاره اسپانیایی بایرن مونیخ به ستایش از خرید جدید این باشگاه آلمانی پرداخت و اظهار نظر جالبی را درباره او بر زبان آورد.

ژابی آلونسو: می‌خواهم از رناتو چیزهای جدیدی یاد بگیرم

(image)

ستاره اسپانیایی بایرن مونیخ به ستایش از خرید جدید این باشگاه آلمانی پرداخت و اظهار نظر جالبی را درباره او بر زبان آورد.
ژابی آلونسو: می‌خواهم از رناتو چیزهای جدیدی یاد بگیرم

ورزش و زندگی