چگونه در ۵ سال می‌توان بازنشسته شد؟/ وقتی مردم به پولدار شدن، حتی فکر هم نمی‌کنند!

یک تحلیلگر بازار بورس و سرمایه با طرح این پرسش که چگونه در عرض پنج سال می‌توان بازنشسته شد؟، گفت: اکثر مردم به ثروتمند شدن فکر نمی‌کنند و حتی گاهی تصور می کنند خداوند نمی‌پسندد که آنان ثروتمند شوند.