چه کسی برنده شطرنج انتخابات می‌شود؟

محتمل‌ترین حالت برای فدراسیون آینده به این ترتیب خواهد بود که “مهدی تاج” به ریاست فدراسیون فوتبال خواهد رسید و “کفاشیان” نیز نائب رئیس اول او خواهد شد.