چرخ زندگی مردم بدون تولید، با رکود و با بیکاری می‌چرخد!

چرخ زندگی مردم بدون تولید، با رکود و با بیکاری می‌چرخد!

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ گفت: باید به مسئولان بگوییم این روزها چرخ زندگی مردم بدون تولید، با رکود، بدون آب و هوای سالم و با بیکاری می‌چرخد.

چرخ زندگی مردم بدون تولید، با رکود و با بیکاری می‌چرخد!

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ گفت: باید به مسئولان بگوییم این روزها چرخ زندگی مردم بدون تولید، با رکود، بدون آب و هوای سالم و با بیکاری می‌چرخد.
چرخ زندگی مردم بدون تولید، با رکود و با بیکاری می‌چرخد!

اسکای نیوز