چرا «کیارستمی» برای مردم فیلم نساخت؟/ مرگِ مردِ تنها در پاریس!

چرا «کیارستمی» برای مردم فیلم نساخت؟/ مرگِ مردِ تنها در پاریس!

عباس کیارستمی در پاریس درگذشت؛ در بعد از ظهر ۱۴ تیر ۹۵. او تنها چند روز پس از اینکه ایران را ترک کرد از دنیا رفت. رفت تا لحظه‌های آخر عمرش را در غربت سپری کند؛ در تنهایی و به دور از مردم سرزمینش.

چرا «کیارستمی» برای مردم فیلم نساخت؟/ مرگِ مردِ تنها در پاریس!

(image)

عباس کیارستمی در پاریس درگذشت؛ در بعد از ظهر ۱۴ تیر ۹۵. او تنها چند روز پس از اینکه ایران را ترک کرد از دنیا رفت. رفت تا لحظه‌های آخر عمرش را در غربت سپری کند؛ در تنهایی و به دور از مردم سرزمینش.
چرا «کیارستمی» برای مردم فیلم نساخت؟/ مرگِ مردِ تنها در پاریس!

پسورد نود 32 ورژن 7

مجله اتومبیل