چرا چاووش اوغلو غیرمنتظره به تهران سفر می‌کند؟

چرا چاووش اوغلو غیرمنتظره به تهران سفر می‌کند؟

رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که وزیر خارجه این کشور در سفری غیرمنتظره به تهران می‌آید.

چرا چاووش اوغلو غیرمنتظره به تهران سفر می‌کند؟

(image)

رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که وزیر خارجه این کشور در سفری غیرمنتظره به تهران می‌آید.
چرا چاووش اوغلو غیرمنتظره به تهران سفر می‌کند؟

نخبگان