چرا عده‌ای دلواپس مفتضح شدن آمریکا هستند؟/ ادعای سیاسی بودن بنرهای شهرداری بی‌اساس است

چرا عده‌ای دلواپس مفتضح شدن آمریکا هستند؟/ ادعای سیاسی بودن بنرهای شهرداری بی‌اساس است

نماینده شورای شهر تهران گفت: من واقعا تعجب می‌کنم از کسانی که علیه شهرداری کمپین راه انداختند. افرادی که عرق ایرانی بودن دارند چرا از مفتضح شدن آمریکا ناراحت می‌شوند؟

چرا عده‌ای دلواپس مفتضح شدن آمریکا هستند؟/ ادعای سیاسی بودن بنرهای شهرداری بی‌اساس است

(image)

نماینده شورای شهر تهران گفت: من واقعا تعجب می‌کنم از کسانی که علیه شهرداری کمپین راه انداختند. افرادی که عرق ایرانی بودن دارند چرا از مفتضح شدن آمریکا ناراحت می‌شوند؟
چرا عده‌ای دلواپس مفتضح شدن آمریکا هستند؟/ ادعای سیاسی بودن بنرهای شهرداری بی‌اساس است

آپدیت نود32 ورژن 7

بازار بورس