چرا رهبرانقلاب نسبت به فتنه حساس است؟

چرا رهبرانقلاب نسبت به فتنه حساس است؟

مسئولینی که هرگونه انتقاد نسبت به روند برجام و سیاست‌خارجی دولت را با ادعای مذاکرات زیرنظر رهبری است پاسخ می‌دادند، در برابر تاکیدات صریح رهبرانقلاب درباره فتنه خود را به نشنیدن زده و همچنان بر پیگیری حمایت از فتنه تاکید می‌کنند.

چرا رهبرانقلاب نسبت به فتنه حساس است؟

(image)

مسئولینی که هرگونه انتقاد نسبت به روند برجام و سیاست‌خارجی دولت را با ادعای مذاکرات زیرنظر رهبری است پاسخ می‌دادند، در برابر تاکیدات صریح رهبرانقلاب درباره فتنه خود را به نشنیدن زده و همچنان بر پیگیری حمایت از فتنه تاکید می‌کنند.
چرا رهبرانقلاب نسبت به فتنه حساس است؟

یوزر نود 32 ورژن 9

گوشی موبایل