چرا انگلیس فاسدترین کشور جهان است؟

چرا انگلیس فاسدترین کشور جهان است؟

به گفته یک کارشناس مافیا، انگلیس فاسدترین کشور جهان است و این بروکراسی، پلیس و یا سیاست انگلیس نیست که دچار فساد شده بلکه سرمایه مالی آن فاسد است.

چرا انگلیس فاسدترین کشور جهان است؟

(image)

به گفته یک کارشناس مافیا، انگلیس فاسدترین کشور جهان است و این بروکراسی، پلیس و یا سیاست انگلیس نیست که دچار فساد شده بلکه سرمایه مالی آن فاسد است.
چرا انگلیس فاسدترین کشور جهان است؟

wolrd press news

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *