چراغ قرمز هند به هواپیمای پاکستانی

چراغ قرمز هند به هواپیمای پاکستانی

هند اجازه نداد هواپیمای پاکستانی متعلق به شرکت هواپیمایی «پی آی ای» از دالان هوایی این کشور عبور کند و همین موضوع سبب بازگشت و فرود این هواپیما در فرودگاه لاهور شد.

چراغ قرمز هند به هواپیمای پاکستانی

(image)

هند اجازه نداد هواپیمای پاکستانی متعلق به شرکت هواپیمایی «پی آی ای» از دالان هوایی این کشور عبور کند و همین موضوع سبب بازگشت و فرود این هواپیما در فرودگاه لاهور شد.
چراغ قرمز هند به هواپیمای پاکستانی

شهرداری