پیش نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران

پیش نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس پس از ارائه گزارشی درباره حقوق‌های نجومی، پیش نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات را ارائه کرد.

پیش نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران

(image)

مرکز پژوهش‌های مجلس پس از ارائه گزارشی درباره حقوق‌های نجومی، پیش نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات را ارائه کرد.
پیش نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران

گیم پلی استیشن