پیش‌بینی صادرات ۷ میلیارد دلار کالای کشاورزی در سال ۹۵

پیش‌بینی صادرات ۷ میلیارد دلار کالای کشاورزی در سال ۹۵

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع پیش‌بینی کرد: امسال حدود ۷ میلیارد دلار کالای کشاورزی از کشور صادر شود.

پیش‌بینی صادرات ۷ میلیارد دلار کالای کشاورزی در سال ۹۵

(image)

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع پیش‌بینی کرد: امسال حدود ۷ میلیارد دلار کالای کشاورزی از کشور صادر شود.
پیش‌بینی صادرات ۷ میلیارد دلار کالای کشاورزی در سال ۹۵

کرمان نیوز