پیروزی ویسی برابر شاگردان سابق/ صبا متوقف شد، دایی اولین ۳ امتیاز را دشت کرد

پیروزی ویسی برابر شاگردان سابق/ صبا متوقف شد، دایی اولین ۳ امتیاز را دشت کرد

تیم فوتبال سپاهان در هفته سوم مقابل استقلال خوزستان پیروز شد، نفت تهران مقابل پدیده به پیروزی رسید و ماشین سازی و صبای قم امتیازات را تقسیم کردند.

پیروزی ویسی برابر شاگردان سابق/ صبا متوقف شد، دایی اولین ۳ امتیاز را دشت کرد

(image)

تیم فوتبال سپاهان در هفته سوم مقابل استقلال خوزستان پیروز شد، نفت تهران مقابل پدیده به پیروزی رسید و ماشین سازی و صبای قم امتیازات را تقسیم کردند.
پیروزی ویسی برابر شاگردان سابق/ صبا متوقف شد، دایی اولین ۳ امتیاز را دشت کرد

فستیوال فیلم