پیروزی مقتدرانه علیرضا کریمی و صعود به یک چهارم نهایی

پیروزی مقتدرانه علیرضا کریمی و صعود به یک چهارم نهایی

علیرضا کریمی ۷ بر دو حریف بلغاری خود را شکست داد تا یک گام دیگر به مدال نزدیک‌تر شود.

پیروزی مقتدرانه علیرضا کریمی و صعود به یک چهارم نهایی

(image)

علیرضا کریمی ۷ بر دو حریف بلغاری خود را شکست داد تا یک گام دیگر به مدال نزدیک‌تر شود.
پیروزی مقتدرانه علیرضا کریمی و صعود به یک چهارم نهایی

سپهر نیوز