پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر کوبا

پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر کوبا

تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار دوستانه و تدارکاتی خود در شهر ریودوژانیرو موفق به شکست کوبا شد.

پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر کوبا

(image)

تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار دوستانه و تدارکاتی خود در شهر ریودوژانیرو موفق به شکست کوبا شد.
پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر کوبا

خبرگزاری ایران