پیام وزارت خارجه لبنان به اتباع گرفتار خود در فرودگا‌ه‌های ترکیه

پیام وزارت خارجه لبنان به اتباع گرفتار خود در فرودگا‌ه‌های ترکیه

وزارت امور خارجه لبنان با صدور اطلاعیه ای از اتباع لبنانی که در فرودگاه های ترکیه به ویژه آتاتورک استانبول گرفتار شده اند، خواست تا ضمن آرامش برای حفظ امنیت و سلامتی خود در محدوده فرودگاه ها که تحت حفاظت قرار دارند، بمانند.

پیام وزارت خارجه لبنان به اتباع گرفتار خود در فرودگا‌ه‌های ترکیه

(image)

وزارت امور خارجه لبنان با صدور اطلاعیه ای از اتباع لبنانی که در فرودگاه های ترکیه به ویژه آتاتورک استانبول گرفتار شده اند، خواست تا ضمن آرامش برای حفظ امنیت و سلامتی خود در محدوده فرودگاه ها که تحت حفاظت قرار دارند، بمانند.
پیام وزارت خارجه لبنان به اتباع گرفتار خود در فرودگا‌ه‌های ترکیه

صبحانه