پیام رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در پیامی به مناسبت روز بزرگداشت شهدا گفت: خوزستان در هشت سال جنگ تحمیلی با تقدیم شهیدان به مانند کوهی در برابر ناجوانمردی ها ایستادگی کرد.