پژاک؛ عامل ترور فلاحت‌‌پیشه/ حال نماینده مردم اسلام‌آباد خوب است

پژاک؛ عامل ترور فلاحت‌‌پیشه/ حال نماینده مردم اسلام‌آباد خوب است

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: فلاحت پیشه برای بازدید از حوزه انتخابیه‌اش به اسلام آباد غرب رفته بود؛خوشبختانه آسیب جدی ندید و تنها بخشی از ابرویش خراشیده شده است.

پژاک؛ عامل ترور فلاحت‌‌پیشه/ حال نماینده مردم اسلام‌آباد خوب است

(image)

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: فلاحت پیشه برای بازدید از حوزه انتخابیه‌اش به اسلام آباد غرب رفته بود؛خوشبختانه آسیب جدی ندید و تنها بخشی از ابرویش خراشیده شده است.
پژاک؛ عامل ترور فلاحت‌‌پیشه/ حال نماینده مردم اسلام‌آباد خوب است

بک لینک رنک 7

دانلود ها پلاس