پيام تبريك انجمن اسلامي دانشگاه الزهرا به كيميا عليزاده

پيام تبريك انجمن اسلامي دانشگاه الزهرا به كيميا عليزاده

انجمن اسلامي دانشگاه الزهرا در پي پيروزي كيميا عليزاده ورزشكار كشورمان در مسابقات المپيك طي پيامي اين پيروزي را به وي تبريك گفتند.

پيام تبريك انجمن اسلامي دانشگاه الزهرا به كيميا عليزاده

(image)

انجمن اسلامي دانشگاه الزهرا در پي پيروزي كيميا عليزاده ورزشكار كشورمان در مسابقات المپيك طي پيامي اين پيروزي را به وي تبريك گفتند.
پيام تبريك انجمن اسلامي دانشگاه الزهرا به كيميا عليزاده

مهارت برتر