پوسترهای رسمی بازی‌های المپیک ریو ۲۰۱۶ رونمایی شد

پوسترهای رسمی بازی‌های المپیک ریو ۲۰۱۶ رونمایی شد

۱۳ پوستر رسمی بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶ سه شنبه شب در محل موزه تومارو (فردا) شهر ریودوژانیرو رونمایی شد.

پوسترهای رسمی بازی‌های المپیک ریو ۲۰۱۶ رونمایی شد

(image)

۱۳ پوستر رسمی بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶ سه شنبه شب در محل موزه تومارو (فردا) شهر ریودوژانیرو رونمایی شد.
پوسترهای رسمی بازی‌های المپیک ریو ۲۰۱۶ رونمایی شد

استخدام