پست جدید امیر عابدینی در فدراسیون فوتبال مشخص شد

پست جدید امیر عابدینی در فدراسیون فوتبال مشخص شد

رئیس فدراسیون فوتبال امروز امیرعابدینی را به عنوان سرپرست سازمان اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال انتخاب کرد.

پست جدید امیر عابدینی در فدراسیون فوتبال مشخص شد

(image)

رئیس فدراسیون فوتبال امروز امیرعابدینی را به عنوان سرپرست سازمان اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال انتخاب کرد.
پست جدید امیر عابدینی در فدراسیون فوتبال مشخص شد

بک لینک رنک 3

مدلینگ