پزشکان مهابادی توده ۱۰ کیلویی را از شکم یک زن خارج کردند

پزشکان مهابادی توده ۱۰ کیلویی را از شکم یک زن خارج کردند

توده ۱۰ کیلوگرمی از شکم خانم ۲۳ ساله مهابادی در یک عمل جراحی نادر در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد خارج شد.

پزشکان مهابادی توده ۱۰ کیلویی را از شکم یک زن خارج کردند

(image)

توده ۱۰ کیلوگرمی از شکم خانم ۲۳ ساله مهابادی در یک عمل جراحی نادر در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد خارج شد.
پزشکان مهابادی توده ۱۰ کیلویی را از شکم یک زن خارج کردند

تکنولوژی جدید