پرچم بارگاه امام رضا(علیه السلام) در آمریکا

پرچم بارگاه امام رضا(علیه السلام) در آمریکا

دوازدهمین کنگره مسلمانان آمریکا میزبان پرچم متبرک بارگاه حضرت رضا(علیه السلام) بود. این کنگره که با عنوان «امام مهدی منجی بشریت» از ۵ تا ۷ آگوست در ایالت میشیگان آمریکا در حال برگزاری است، با پیام حضرت آیت ا… جوادی آملی، از مراجع عظام تقلید گشایش یافت.

پرچم بارگاه امام رضا(علیه السلام) در آمریکا

(image)

دوازدهمین کنگره مسلمانان آمریکا میزبان پرچم متبرک بارگاه حضرت رضا(علیه السلام) بود. این کنگره که با عنوان «امام مهدی منجی بشریت» از ۵ تا ۷ آگوست در ایالت میشیگان آمریکا در حال برگزاری است، با پیام حضرت آیت ا… جوادی آملی، از مراجع عظام تقلید گشایش یافت.
پرچم بارگاه امام رضا(علیه السلام) در آمریکا