پروین صفری باز هم رییس انجمن طراحان خانه سینما شد

پروین صفری باز هم رییس انجمن طراحان خانه سینما شد

پروین صفری رییس انجمن طراحان فیلم سینمای ایران شد.

پروین صفری باز هم رییس انجمن طراحان خانه سینما شد

(image)

پروین صفری رییس انجمن طراحان فیلم سینمای ایران شد.
پروین صفری باز هم رییس انجمن طراحان خانه سینما شد

مجله اینترنتی