پروژه‌هاي جهادي خراسان جنوبي مورد حمايت قرارگاه قرب كوثر قرار مي‌گيرد

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: سال ٩٥ پروژه‌هاي جهادي خراسان جنوبي مورد حمايت قرارگاه قرب كوثر قرار خواهد گرفت.