پرسپولیس با تفاضل ۳ گل بر آبولون غلبه کرد

پرسپولیس با تفاضل ۳ گل بر آبولون غلبه کرد

دومین دیدار تدارکاتی تیم فوتبال پرسپولیس در اوکراین، مقابل تیم آبولون برگزار شد و طی آن پرسپولیس با نتیجه ۵ بر ۲ به برتری رسید.

پرسپولیس با تفاضل ۳ گل بر آبولون غلبه کرد

(image)

دومین دیدار تدارکاتی تیم فوتبال پرسپولیس در اوکراین، مقابل تیم آبولون برگزار شد و طی آن پرسپولیس با نتیجه ۵ بر ۲ به برتری رسید.
پرسپولیس با تفاضل ۳ گل بر آبولون غلبه کرد

بک لینک رنک 3

مدرسه