پرداخت جریمه نقدی و اخراج از نیروی دریایی، جریمه فرمانده ملوانان متجاوز

پرداخت جریمه نقدی و اخراج از نیروی دریایی، جریمه فرمانده ملوانان متجاوز

نیروی دریایی آمریکا پس از ۷ ماه تحقیق و بازجویی اعلام کرده که فرمانده تفنگدارانی که وارد آب‌های سرزمینی ایران شدند، سوءتدبیر داشته و مجازات می‌شود.

پرداخت جریمه نقدی و اخراج از نیروی دریایی، جریمه فرمانده ملوانان متجاوز

(image)

نیروی دریایی آمریکا پس از ۷ ماه تحقیق و بازجویی اعلام کرده که فرمانده تفنگدارانی که وارد آب‌های سرزمینی ایران شدند، سوءتدبیر داشته و مجازات می‌شود.
پرداخت جریمه نقدی و اخراج از نیروی دریایی، جریمه فرمانده ملوانان متجاوز

خبرگزاری ایران