پدر شهیدان خالقی‌پور درگذشت

پدر شهیدان خالقی‌پور درگذشت

پدر شهیدان خالقی‌پور دار فانی را وداع گفت.

پدر شهیدان خالقی‌پور درگذشت

(image)

پدر شهیدان خالقی‌پور دار فانی را وداع گفت.
پدر شهیدان خالقی‌پور درگذشت

شهرداری