پایان جشنواره چهاردهم امام رضا(ع)

پایان جشنواره چهاردهم امام رضا(ع)

همزمان با شب میلاد حضرت ثامن الحجج(ع) آئین اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در مشهد مقدس برگزار شد.

پایان جشنواره چهاردهم امام رضا(ع)

(image)

همزمان با شب میلاد حضرت ثامن الحجج(ع) آئین اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در مشهد مقدس برگزار شد.
پایان جشنواره چهاردهم امام رضا(ع)

عکس های جدید