٧٦ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه علمی کاربردی جذب بازار كار شدند/افزايش ٨٥درصدي دربرنامه ششم توسعه

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ۷۶ درصد دانش آموختگان دانشگاه جامع شاغل هستندو در برنامه ششم پیش بینی شده که میزان اشتغال دانش آموختگان دانشگاه جامع به ۸۵ درصد برسد.