ویژه برنامه‌های افتتاحیه جشن‌های دهه کرامت اعلام شد

ویژه برنامه‌های افتتاحیه جشن‌های دهه کرامت اعلام شد

ویژه برنامه‌های افتتاحیه جشن‌های دهه کرامت از سوی شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت اعلام شد.

ویژه برنامه‌های افتتاحیه جشن‌های دهه کرامت اعلام شد

(image)

ویژه برنامه‌های افتتاحیه جشن‌های دهه کرامت از سوی شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت اعلام شد.
ویژه برنامه‌های افتتاحیه جشن‌های دهه کرامت اعلام شد

خبرگذاری خوزستان