وقتی تمام داشته‌ها قربانی برجام می‌شود

وقتی تمام داشته‌ها قربانی برجام می‌شود

چگونه برخی از دولتمردان معتقدند که برجام نقطه عطف تاریخ ایران است و تمامی افتخارات تاریخی این ملت را قربانی برنامه جامع اقدام مشترک می‌کنند؟!

وقتی تمام داشته‌ها قربانی برجام می‌شود

(image)

چگونه برخی از دولتمردان معتقدند که برجام نقطه عطف تاریخ ایران است و تمامی افتخارات تاریخی این ملت را قربانی برنامه جامع اقدام مشترک می‌کنند؟!
وقتی تمام داشته‌ها قربانی برجام می‌شود

دانلود سریال و آهنگ