وقتی از فتنه‌گران در روز خبرنگار یاد می‌شود

وقتی از فتنه‌گران در روز خبرنگار یاد می‌شود

همزمان با روز خبرنگاران مراسم تجلیل از خبرنگاران استان قم با حضور استاندار و مسؤولان استان برگزار شد.

وقتی از فتنه‌گران در روز خبرنگار یاد می‌شود

(image)

همزمان با روز خبرنگاران مراسم تجلیل از خبرنگاران استان قم با حضور استاندار و مسؤولان استان برگزار شد.
وقتی از فتنه‌گران در روز خبرنگار یاد می‌شود

مجله اینترنتی