وزیر کشور برای شرکت در نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر عازم وین شد

وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر برای شرکت در نشست ویژه مقامات عالی پنجاه و نهمین نشست سالانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، عازم وین شد.