وزیر دفاع عراق از حمله داعش جان سالم به در برد

وزیر دفاع عراق از حمله داعش جان سالم به در برد

کاروان خودروهای حامل وزیر دفاع عراق در جنوب موصل هدف حمله خمپاره‌ای گروه تروریستی داعش قرار گرفت ولی وی و هیچ‌ یک از همراهانش در این حمله آسیبی ندیدند.

وزیر دفاع عراق از حمله داعش جان سالم به در برد

(image)

کاروان خودروهای حامل وزیر دفاع عراق در جنوب موصل هدف حمله خمپاره‌ای گروه تروریستی داعش قرار گرفت ولی وی و هیچ‌ یک از همراهانش در این حمله آسیبی ندیدند.
وزیر دفاع عراق از حمله داعش جان سالم به در برد