وزیر انرژی روسیه امشب وارد تهران می‌شود

وزیر انرژی روسیه و رییس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه به دعوت وزیر ارتباطات، امشب در راس هیاتی متشکل از مقامات اقتصادی، تجاری، کشاورزی، صنعتی و نفت و گاز روسیه وارد تهران می‌شود.