ورود ۱۰۰ نظامی ایرلندی به افغانستان

ورود ۱۰۰ نظامی ایرلندی به افغانستان

منابع خبری افغانستان اعلام کردند که ایرلند شمالی یکصد نظامی را در چارچوب برنامه حمایت از ماموریت قاطع نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به افغانستان اعزام کرده است.

ورود ۱۰۰ نظامی ایرلندی به افغانستان

(image)

منابع خبری افغانستان اعلام کردند که ایرلند شمالی یکصد نظامی را در چارچوب برنامه حمایت از ماموریت قاطع نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به افغانستان اعزام کرده است.
ورود ۱۰۰ نظامی ایرلندی به افغانستان

اتوبیوگرافی