ورود پیکر مطهر ۳۱ شهید تازه تفحص شده به کشور

ورود پیکر مطهر ۳۱ شهید تازه تفحص شده به کشور

پیکرهای پاک ۳۱ شهدای تازه تفحص شده امروز پنجشنبه از طریق مرز رسمی باشماق مریوان در کردستان وارد خاک میهن شدند.

ورود پیکر مطهر ۳۱ شهید تازه تفحص شده به کشور

(image)

پیکرهای پاک ۳۱ شهدای تازه تفحص شده امروز پنجشنبه از طریق مرز رسمی باشماق مریوان در کردستان وارد خاک میهن شدند.
ورود پیکر مطهر ۳۱ شهید تازه تفحص شده به کشور

لوکس بلاگ