واکنش نعمت‌زاده به حمله ترکان/ علت عصبانیت مشاور روحانی چه بود؟

واکنش نعمت‌زاده به حمله ترکان/ علت عصبانیت مشاور روحانی چه بود؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مناطق ویژه اقتصادی باید به مرکز تولید و صادرات تبدیل شود، گفت: من از حامیان منطقه آزاد هستم ولی با واردات کالا به سرزمین اصلی از این مناطق موافق نیستم.

واکنش نعمت‌زاده به حمله ترکان/ علت عصبانیت مشاور روحانی چه بود؟

(image)

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مناطق ویژه اقتصادی باید به مرکز تولید و صادرات تبدیل شود، گفت: من از حامیان منطقه آزاد هستم ولی با واردات کالا به سرزمین اصلی از این مناطق موافق نیستم.
واکنش نعمت‌زاده به حمله ترکان/ علت عصبانیت مشاور روحانی چه بود؟

کیمیا دانلود